26. huhtikuuta 2016

Muutosvoimat liikkeelle

Kevennykseksi otteita Muumin luonnonsuojeluyrityksistä. Kuvat ovat 35 vuotta vanhasta Muumipeikko-lehdestä (7/1981), jonka ostin kauppa-autolta 11-vuotiaana.


Uusi metsähallituslaki yhtiöittämisineen ja kolmansine taseineen on ilmeinen uhka Suomen luonnolle. Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille.

Nimien kerääminen kansalaisaloitteeseen kansanäänestyksen järjestämiseksi metsähallituslain kumoamisesta on alkanut. Aloitteen voi allekirjoittaa oikeusministeriön ylläpitämässä palvelussa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1986


Kansalaisaloite on lakiehdotus kansanäänestyksen järjestämiseksi uudesta metsähallituslaista. Kansanäänestys on ainoa tapa punnita lain legitimiteetti tilanteessa, jossa lainsäädäntöprosessi ei vastannut avoimen demokratian vaatimuksia. Esimerkiksi yhtiöittämisen välttämättömyyttä korostavat perustelut eivät pitäneet paikkaansa.


Jos me hyväksymme tämän nyt, kun vaakakupissa on kolmannes Suomen pinta-alasta, yhteinen kansallisaarteemme, mitä voimme odottaa tulevaisuudessa tapahtuvan?


Kansalaisaloitteen yksityiskohtaiset perustelut löytyvät allekirjoituspalvelusta ja TÄÄLTÄ
Tavoitteena on kerätä mahdollisimman nopeasti vaaditut 50 000 allekirjoitusta, mikä on edellytys aloitteen eduskuntakäsittelylle.  Meillä on mahdollisuus saada liikkeelle todellinen muutosvoima
ja vaikuttaa tulevaisuuteen. Meillä on oikeus tulla kuulluksi itsellemme ja kansakunnallemme tärkeissä asioissa.

**
+ toinen kansalaisaloite:


Aiempi kampanja kesäajasta luopumiseksi ei tuottanut tarvittavaa lopputulosta. Nyt on uusi nimienkeräys alkanut. Kansalaisaloite löytyy Kansalaisaloite.fi -sivustolla otsikolla "Kellojen siirtelystä luopuminen": https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1975
Tästä kuvasta tulee mieleen se tapaus josta kerroin Toisinnäkijän päiväkirjassa sivulla 16. ;)
**
& Adressi vesistöjen puolesta: STOP Talvivaara: http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara
Allekirjoittakaa ja jakakaa tietoa. Kiitos!   :)

Magnetismin veto- ja poistovoimatkin käyttöön!