29. helmikuuta 2016

Suomen luontoa ei saa yhtiöittää!

Tällä hetkellä on useita kansalaisaloitteita meneillään, joilla saattavat olla hyvinkin merkityksellisiä meidän ja Suomen luonnon tulevaisuudelle. Mieti, haluatko vaikuttaa tätä kautta.

Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu uusi metsähallituksen asemaa koskeva lakiuudistus tarkoittaisi toteutuessaan vakavia seurauksia valtion maille kansallisomaisuutemme tulevaisuudelle.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja muut ympäristöjärjestöt ovat kritisoineen suljetuin ovin tapahtuneen lain valmistelua ja sen antamia mahdollisuuksia kansallisomaisuutemme myymiseen.

Hallitus haluaa yhtiöittää myös kansallisomaisuutta Metsähallituksen mailla. Tulevatko monikansalliset kaivosyhtiöt tai sijoittajat päättämään meidän maitteimme käytöstä jatkossa?

Orivedellä ollaan suunnittelemassa hakkuita Eräpyhän retkeilyalueella

Kansalaisaloite avohakkuiden kieltämiseksi
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1692