7. kesäkuuta 2024

Mielipidekirjoitus: Uudet tieyhteydet ovat ekologisesti kestämättömiä

Tässä mielipidekirjoitukseni, joka julkaistiin Aamulehdessä ja julkaistaan lähiaikoina UutisOivassa.


Pirkanmaan ELY-keskus on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen ja suunnitelman vaatimat maastotyöt ja tutkimukset, jossa nykyinen Kolmostie vedetään kulkemaan täysin uuteen maastolinjaukseen keskelle metsiä, järviä ja hiljaisia vapaa-ajan asuntoalueita. Uusi tieosuus kulkisi Elovainion kohdalla runsaan kilometrin verran nykyistä Uutta Kuruntietä ja siitä lähdettäisiin rakentamaan 10 kilometrin osuutta Elovainion ja Metsäkylän alueiden pohjoispuolelta. Tie kulkisi Iso Työläjärven, Mäyräjärven ja Vääräjärven ja Pirttijärven välistä ja yhtyisi Sasin kohdalla takaisin nykyiselle väylälle. Tämä on käsittämätöntä.

 

Nykyisen kolmostien parannukset jotenkin ymmärtäisi. Siinä on kaksi kaistaa valmiina, joita voi tarvittaessa levittää yhdellä kaistalla molemmin puolin. Silti nykyiselläkin tiellä pärjäisi ihan hyvin. Vuorokaudessa on vain muutama tunti ruuhkia eikä jatkuvia ole. Ruotsissa tiet ovat puolitoistakaistaisia, jotka mahdollistavat turvallisen ohittamisen.

 

Miten valtiolla voi olla laittaa rahaa uuden ohitustien rakentamiseen, kun vanhojakaan teitä ei ole varaa kunnostaa ja joka paikasta pitäisi muutenkin säästää? Samaa tiehulluutta suunnitellaan Pirkkalan ns. Puskiaisten oikaisussa. Tällaisilla hankkeilla ihminen petaa itselleen ja luonnolle lohdutonta tulevaisuutta. 

 

Uudet tieyhteydet ovat ekologisesti kestämättömiä eivätkä millään tavalla perusteltavissa. Haluta voi vaikka mitä, mutta ihmisen perustarve on luonnon elinkyvyn säilyttäminen. Sen pitää olla kaiken toiminnan perustana.

 

Olemme tilanteessa, jossa meidän pitää edistää luonnon monimuotoisuuden elpymistä, parantaa luonnon ekologista tilaa ja välttää luonnonvarojen tuhlaamista kaikin tavoin. Kuntien ja valtion on otettava se huomioon kaikissa maankäytön suunnitelmissa ja päätöksissä. Päättäjät ja viranomaiset, jotka ovat tällaisten tiehankkeiden takana, eivät selvästikään ole sisäistäneet, mitä luontokato tarkoittaa ja mitä tämän laiminlyönnistä seuraa.

 

Tielle on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) vuonna 2009, jolloin valittiin tämä vaihtoehto. Nyt 15 vuoden päästä tilanne on radikaalisti muuttunut luontokadon ja metsäkadon suhteen YVA:n, maakuntakaavan ja yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen, joten on palattava uudestaan arvioimaan nykytien muuttamista 2+2 kaistaiseksi. 

 

Tarvitsemme työtä luonnon puolesta, ei sitä vastaan. Meidän on huolehdittava haavoittuneesta luonnosta ja jätettävä se jälkeemme paremmassa kunnossa. Pirkanmaan voimakas kasvu aiheuttaa laajaa metsäkatoa, joka tulisi kompensoida metsien suojelua muualla. Valmisteilla olevassa Elonkierto ja Energia vaihemaakuntakaavassa metsätuhoa voitaisiin kompensoida Seitsemisen kansallispuiston laajennuksella ja Riuttakorven virkistysalueen suojelulla.

 

On paljon ihmisiä joilla on visio paremmasta maailmasta, jossa kulutetaan ja matkustetaan vähemmän ja hitaammin. Aika, jolloin tällaiset luontoa raiskaavat hankkeet olivat normaalia, on ohi. Suunnitelmat uusien tieosuuksien rakentamiseksi luonnon keskelle on haudattava aikailematta.