10. huhtikuuta 2012

Musta joutsen tulee puun takaa

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta järjestää avoimen kirjoituskilpailun aiheesta Mustat joutsenet.
Musta joutsen on vertaus epätodennäköisestä, harvinaisesta tai odottamattomasta tapahtumasta, joka on tavanomaisten odotusten ulkopuolella. Mikään menneisyydestä ei viittaa sen mahdollisuuteen ja sillä on kolme luonteenomaista piirrettä:
  • se ei ole ennustettava,
  • sillä on valtava vaikutus,
  • osaamme kehitellä selityksen, jonka ansiosta se vaikuttaa vähemmän satunnaiselta ja ennustettavammalta kuin olikaan.
Nassim Nicholas Taleb on kirjoittanut kirjan Musta joutsen-teoriasta. Vanhan maailman aikaan, jolloin Australiaa ei ollut vielä löydetty, ihmiset olivat vakuuttuneita että kaikki joutsenet ovat väriltään valkoisia. Uskomus oli kiistaton, sillä kaikki tavatut joutsenet siihen asti olivat valkoisia. Kun Australia löydettiin 1600-luvulla, sieltä tavattiin väritykseltään mustia joutsenia. Kaikki ihmisten siihen astiset uskomukset, havainnot ja kokemukset joutsenista kumoutuivat.

Mustia joutsenia ovat olleet muun muassa Thaimaan tsunami vuonna 2004, Japanin tsunami ja sitä seurannut ydinvoimalakatastrofi ja syyskuun 11. päivän iskut.

Jälkikäteen selitämme esimerkiksi, että oli vain odotettavissa maanjäristyksen jälkeisiä hyökyaaltoja. Sitten asennetaan tsunamivaroitusjärjestelmiä pitkin maailmaa. Silti uusi tsunami yllätti. Sitten vakuutetaan, että: ”ydinvoima on turvallista. Japani vain ei ollut alun alkaenkaan sopiva paikka ydinvoimaloille.  Suomessa ei maa järise.” Eikä mennyt montaa päivää Japanin tsunamista, kun uutisissa tiedotettiin, että Suomessakin maa järisi.

Musta joutsen osoittaa tietojemme ja oppimisemme rajallisuuden ja lyhytnäköisyytemme. Näemme ”miljoonia valkoisia joutsenia” ja uskomme johonkin. Tarvitaan vain yksi musta lintu, joka romuttaa koko aiemman maailmankäsityksemme.

Musta joutsen voi olla myös myönteinen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan sivuilta: Maailmaa muuttavat tapahtumat voivat toteutua millä alueella vain – luonnossa, teknologiassa, politiikassa, kulttuurissa, ihmisten välisessä kanssakäymisessä, tavoissa ja tottumuksissa, käsityksissä siitä keitä me olemme ja millaiset asiat ovat meille tärkeitä. Ne voivat olla asioita, joita ihminen aktiivisesti tekee tai ne voivat olla tahattomia seurauksia hänen toiminnastaan. Ne voivat olla myös asioita, joihin ihminen ei voi vaikuttaa.

En ole osallistumassa kirjoituskilpailuun. Silti mietityttää, mitkä voisivat olla ne asiat, joita emme osaa ennakoida tai näe (tai halua nähdä)?  Minkälainen maailma ja millaista elämä tulevaisuudessa on?

Lie vain ajan kysymys milloin tulee öljyyn liittyvä maailmanlaajuinen kriisi. Varsinaiseksi mustaksi joutseneksi tästä ei kaiketi ole, koska tiedämme öljyn käyttöön liittyvät ongelmat. Elämme ja toimimme kuitenkin niin kuin niitä ei olisi. Emme ole tehneet mitään todellista öljyriippuvuuden vähentämiseksi tai esimerkiksi ilmastonmuutokseen valmistautumiseksi tai sen estämiseksi.

Mitkä voisivat olla myönteisiä mustia joutsenia? Suomeen tulee kirjallisuuden Nobel-palkinto tai jostain kulttuuriin liittyvästä asiasta tulee yllättävä menestystekijä. Entä jos Suomessa luovutaan avohakkuista, turpeenotosta, luonnon pirstomisesta ja myrkyttämisestä ja opitaan vaalimaan luonnon monimuotoisuutta? Se vasta myönteistä olisi, jos ymmärtäisimme siirtyä kohtuutalouteen ja ratkaisisimme sen avulla ympäristö-, talous- ja hyvinvointiongelmiamme.