23. toukokuuta 2015

Nyt on hätä! Sinua tarvitaan!Suomen ympäristöministeriö uhataan lakkauttaa!
Vetoa Juha Sipilään ja hallitusneuvottelijoihin:

1) Allekirjoita ympäristöministeriön pelastamista tukeva verkkovetoomus.
2) Jaa vetoomusta eteenpäin kaikille ja kannusta muita tekemään samoin. KIITOS!

http://www.pelastetaanymparistoministerio.fi/?sll

Allekirjoittamalla osoitat, ettei kestävää ympäristöpolitiikkaa tehdä tuottavuuden ehdoilla.

On toimittava HETI, sillä aikaa on vain muutama päivä. LÄMMIN KIITOS jo etukäteen!

**************************************************************

Miksi ympäristöministeriö on tärkeä?

KYMMENEN PERUSTEUA ITSENÄISELLE JA YHTENÄISELLE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE

1. Ympäristötavoitteita saavuttamaan

Suomeen on perustettu ympäristöministeriö, koska maamme on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä. Suomen ja EU:n keskeisiä ympäristötavoitteita – kuten luonnon köyhtymisen pysäyttämistä, vesien hyvää tilaa ja ilmastonmuutoksen pysäyttämistä – ei kuitenkaan ole saavutettu.

Ympäristöministeriötä tarvitaan, jotta toimivat ekosysteemit, hyvä elinympäristö ja monimuotoinen luonto turvataan nykyiselle ja tuleville sukupolville.

2. Ympäristö on Suomen kärkiasioita

Ympäristöasioiden merkitys on maailmassa nousussa. Ympäristö kuuluu Suomen 10 tärkeimmän asian joukkoon. Suomalaiset ovat luontokansaa. On välttämätöntä, että ympäristö on yhden ministeriön ja ministerin ykkösasia.

3. Ympäristö on yleinen etu, jonka valvojan pitää olla itsenäinen

Ympäristöministeri ja ympäristöministeriö on tärkeä pitää itsenäisenä yleisen edun valvojana. Luonnolla ja sen kantokyvyllä on rajansa. Sen roolia voi verrata valtiovarainministeriöön: VM valvoo kestävää valtiontaloutta ja YM luonnontaloutta.

Ilman itsenäistä ympäristöministeriötä luonnon, ympäristön ja kansalaisten ympäristöoikeuksien tila heikentyisi.

YM turvaa kansalaisille terveellistä ja turvallista elinympäristöä sekä puhdasta ja virikkeellistä luontoa. Ympäristöhallintoa tarvitaan, jotta ei tulisi uusia Talvivaaroja.

4. Monet muut ministeriöt tarvitsevat itsenäisen ympäristöministeriön asiantuntemusta

Ympäristöministeriöllä on keskeinen rooli muun muassa kestävän kehityksen, biotalouden ja cleantechin edistäjänä. Itsenäinen ja toimiva ympäristöhallinto on osa maamme kilpailuetuna olevaa vakaata toiminta- ja investointiympäristöä. Maabrändissäkin todettiin: Finland – it works.

Monessa asiassa tarvitaan kaava ja lupa, noin 50 tapauksessa vuodessa yvakin. Näiden asioiden ohjaus on kaikkien kannalta järkevä pitää samassa ministeriössä.

5. Suomen ympäristöministeriö on kansainvälisesti tunnustettu

Suomella on kansainvälisesti hyvä ympäristömaine. Olemme monissa ympäristöasioissa maailman huippua. Hyvin toimivaa ministeriötä ei pidä rikkoa eikä alistaa muiden intressien alle.

6. Ympäristö on liian iso työ puolikasministerille

Jos ministerejä on liian vähän, työtaakka käy ylivoimaiseksi. Matkoja tulee ympäristöasioissa paljon. Silloin kotimaisten asioiden hoito kärsii.

7. Ympäristöministeriöön riittää yksi ministeri

Ministeriöitä on nyt 12. Yksi ministeri ministeriötä kohti olisi hyvä lähtökohta. Ympäristöministeriöönkin riittäisi jatkossakin vain yksi ministeri, nykyisen puolentoista sijasta. Jos ministereitä halutaan vähentää, nykyisestä ympäristöministeriöstä voisi siis vähentää opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa jaetun kulttuuri- ja asuntoministerin. Silloin ympäristöministeriöön riittäisi yksi ministeri sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön yksi.

8. Ministeriöiden yhdistämiset vievät aikaa oikealta työltä

Jos ympäristöministeriö yhdistettäisiin johonkin muuhun ministeriöön, se sotkisi niiden molempien elämää pahimmillaan vuosien ajan. Organisaatiouudistus veisi aikaa oikealta työtä.

9. Itsenäinen ympäristöministeriö on kansainvälisesti tärkeä signaali.

Useimmissa länsimaissa on itsenäinen ympäristöministeriö.

Muissa maissa kun hallintoa uudistetaan, YM:ään lisätään osia muualta – ei toisin päin.

10. Ympäristöministeriön asema on meille hallitusohjelman ekologisen kestävyyden keskeinen mittari

*** EDIT: Pelastetaan ympäristöministeriö -kampanja tiedottaa 11.6.2015:
Kiitos, että olit mukana pelastamassa suomalaista luontoa

Yli 65 000 luonnonystävää allekirjoitti vetoomuksen ympäristöministeriön pelastamiseksi. Kiitos, että olit yksi heistä. Luovutimme allekirjoitukset toukokuun lopulla Kimmo Tiilikaiselle. Kamppailu ministeriön puolesta näytti, kuinka voimakkaita olemme yhdessä! Suomessa säilyi edelleen ympäristöministeriö.

Luonto tarvitsee apuasi myös tulevaisuudessa. Kuule ajankohtaisista kampanjoista ensimmäisenä, seuraa ympäristöjärjestöjä sosiaalisessa mediassa: BirdLife, Greenpeace Suomi, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi

Suurkiitos vielä kerran ja hyvää kesää,

Aki Arkiomaa, toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi
Sini Harkki, maajohtaja, Greenpeace
Heta Hyvärinen, toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto
Leena Kontinen, varapuheenjohtaja, Maan ystävät
Bernt Nordman, toiminnanjohtaja, Natur och Miljö
Risto Sulkava, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto
Liisa Rohweder, pääsihteeri, WWF Suomi