4. huhtikuuta 2018

Tahdotko takapihallesi linnunlaulua, metsien huminaa ja luonnonrauhaa? Silloin sinun pitää ymmärtää kaavoituksesta ainakin nämä asiat

Joka tuutissa puhutaan sote-uudistuksesta ja kaikki huomio tuntuu menevän siihen. Samaan aikaan tehdään isoa ympäristöhallinnon muutosta. Ohjataanko kaikki huomio soteen jotta maakuntauudistuksen tuomat vaarat ympäristölle jäisivät vähemmälle huomiolle?

Nykyhallitus on suorastaan vastenmielinen. Se on vienyt monia asioita huolestuttavaan suuntaan. Kuinkahan tässä kaikessa käy?

Suomen luonnonsuojeluliitto on tehnyt animaation siitä millä tavalla tuleva maakuntauudistus mullistaa Suomen ympäristöhallinnon.

WWF tiedottaa asiasta näin: Ympäristö kärsii, jos maakuntauudistus menee läpi nykymallisena. 
 **
Maakuntauudistuksen myötä ympäristövalvontaa ja valitusoikeuksia heikennetään ja säädöksiä puretaan. Tulee olemaan yhä vaikeampi seurata, ketkä päätöksiä tekevät, onko heillä sidonnaisuuksia ja ketkä heitä lobbaavat.

Tärkeää on tiedostaa, että näiden muutosten myötä vastuu valvonnasta ulkoistetaan kansalaisille – kyllä, sinulle! - ja kansalaisjärjestöille. Jos me emme ole tarkkana, luonnonvaroja hyödynnetään vähemmällä valvonnalla ja vahingot ovat korvaamattomat.

Kansalaisten olisi hyvä tiedostaa tämä tuleva ”roolinsa”. Yksittäisten ihmisten on perehdyttävä moniin asioihin ja jaksettava pitää tärkeitä asioita esillä julkisuudessa.
Tässä vielä nosto Nokian luonto -lehteen tekemästäni artikkelista:

Tahdotko takapihallesi linnunlaulua, metsien huminaa ja luonnonrauhaa?
Silloin sinun pitää ymmärtää kaavoituksesta ainakin nämä asiat.
 • Elinympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille suuri merkitys ja sen käyttöä ohjataan kaavoituksella. Kaavoitus on ympäristön tilaan vaikuttavaa politiikkaa. Politiikka ohjaa kenen ehdoilla toimitaan.
 • Kaupungin maat ovat kuntalaisten omistamia. Kaavoituksella voidaan turvata arvokkaat alueet tai tuhota ne. Kaavamääräykset antavat suuntaa, miten alueita käytetään ja miten luonnonarvot voidaan säilyttää.
 • Kunnan asukas on oman elinalueensa asiantuntija. Asukkaat tietävät esimerkiksi missä mikäkin eläin tai kasvilaji elää ja heillä on sellaista tietoa ja ymmärrystä alueensa ympäristöstä ja luonnosta, jota kaavoittajalla ei ole. Ne tuhoutuvat kaikessa hiljaisuudessa, jos sinä et anna paikallistuntemustasi käyttöön.
 • Laki turvaa jokaiselle perusoikeuden osallistua, saada tietoa ja vaikuttaa omaa ympäristöä koskevaan päätöksente­koon ja sen valmisteluun. Tätä oikeutta kannattaa käyttää.
 • Osallistumisoikeutta ei ole rajattu asuinkuntaan. Osallistumalla saat tuoda mielipiteesi esille esimerkiksi naapurikunnan alueella vireillä olevaan kaavahankkeeseen, jolla voi olla vaiku­tusta omaan ympäristöösi.
 • Kunnan kaavoituksesta saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta, kaavoitusohjelmasta ja maankäyttöohjelmasta sekä kunnan viralliselta ilmoitustau­lulta, mutta se edellyttää aktiivista seurantaa. Voit ottaa yhteyttä myös kuntasi kaavoitusyksikköön.
 • Kunnan tulee vähintään kerran vuo­dessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan lähiaikoina vireille tulevat kaavahankkeet. Suositeltavaa on, että kaavoituskatsaus jaetaan joka kotiin, ja se on saatavissa esimerkik­si kunnan palvelupisteestä.
 • Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnat jäsenet käyttävät keskeistä valtaa keskeisissä kaa­voitusta koskevissa päätöksissä. Kunnan viranhaltijat, esimerkiksi ympäristöpäällikkö, toimivat kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöinä ja valmistelevat päätös­esitykset.
 • Ole heihin yhteydessä. Päätöksistä pitää saada keskustelua ja perätä luottamushenkilöiltä vastuuta. Kerro heille millaisessa ympäristössä ja arvomaailmassa haluat elää. Kukaan ei ole ajatustenlukija.
 • Kuntalaisena voit tehdä kaavoitusaloitteita ja ehdotuksia suunnitteluperiaatteiden kehittämiseksi.
 • Kirjoita mielipidekirjoituksia lehtiin tai ”someta”, nosta esiin asioita, jotka katsot tärkeiksi. Vaikuta!
 • Älä oleta, että joku muu tekisi jotain. Meitä pitäisi olla vapaaehtoisten armeija, jotka seuraisivat suunnitelmia ja kaavoitustilanteita. Jokaisen vastuulla on puuttua epäkohtiin, ei vain pienen porukan.
 • Yksittäiset henkilöt ja vapaaehtoiset yrittävät vaikuttaa asioihin, kun oma työpäivä on ohi ja lapset saatu nukkumaan. Vastapuolella toimivat lakipykälien asiantuntijat virka-aikana ja valtion varoilla.
 • Saat apua muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitosta ja sen paikallisyhdistyksiltä sekä muilta luonnonsuojelujärjestöiltä. 
 • Tue luonto- ja ympäristöyhdistysten toimintaa ja liity niiden jäseniksi. 
 • Voit pyytää yhdistyksiä järjestämään esimerkiksi kaavoitusaiheesta ja lainsäädännöstä koulutusta.
Lähteet:
Nokian luonto –lehti 1/2018
Suomen luonnonsuojeluliiton kaavoituskoulutuspäivä 9.12.2017
Osallistun kaavoitukseen, Kuntalaisen opas, 2016 Merja Halliseva-Soila (toim.)