16. huhtikuuta 2020

Allekirjoita työttymyysturvaan liittyvä adressi


Moni taiteilija on jäänyt työttömäksi, koska esiintymiset, näyttelyt tai muut tapahtumat on koronaviruksen vuoksi peruttu.
Työtön taiteilija on vaikeassa asemassa, sillä hän ei välttämättä saa lainkaan työttömyyskorvausta. Tekijänoikeustuloja ei muutoinkaan nähdä ansiotulojen kaltaisena palkkana, eli ne eivät kerrytä etuuksia ja esimerkiksi erilaisia päivärahoja kuten ansiotulot. Tämä tarkoittaa, että luovan työn tekijät ovat työttömyysturvassa eriarvoisessa asemassa muiden suomalaisten kanssa.
Olen kirjoittanut tästä aiheesta kirjailijan näkökulmasta Toinen tie – tietokirjailijan elämää kirjassani:

”Tavallinen ihminen” on joko palkkatöissä, yrittäjä, sairas, opiskelija, eläkkeellä tai työtön. Kirjailija on harvoin mitään näistä. Tietokirjailijoilla voi olla lyhyitä työsuhteita ja työkeikkoja ja jotkut toimivat freelancereina tai yrittäjinä. Kirjailijan elanto muodostuu tekijänpalkkioista, apurahoista, liiketoiminnasta ja ansiotuloista jotka usein tulevat muualta kuin kirjoista tai taiteellisesta työstä. Kirjailijalla on pienet, epävarmat ja epäsäännölliset tulot. Siitä seuraa, että hänelle ei välttämättä kerry lainkaan eläkettä tai ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Jos työt keskeytyvät syystä tai toisesta esimerkiksi sairastumiseen, lapsen syntymään tai työttömyyteen, toimeentulo yleensä turvataan sosiaalietuudella. Sosiaalietuuksia laskettaessa tekijänoikeuskorvaukset kuitenkin tulkitaan kirjailijalle epäedullisesti. Niitä verotetaan ansiotulon mukaisesti, mutta korvauksia ei lasketa sosiaalietuuksien tasoa määrittävään työtuloon. Tekijänoikeuskorvaukset eivät siis kasvata esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää. Jos tietokirjailija on työttömänä ja saa työttömyysaikana kirjoistaan tekijänoikeuskorvauksia, ne pienentävät etuuksia tai voivat estää työttömyystuen saamisen kokonaan. Joskus kirjailijan on mahdotonta edes saada työttömyyskorvausta, koska hänen on vaikea osoittaa lopettaneensa luovan työskentelyn. Kirjailijan on myös hankalaa täyttää niin sanottua työssäoloehtoa, jota työttömyyskorvaus edellyttää: tekijänoikeuskorvauksilla ja apurahoilla suoritettua työskentelyä ei lasketa mukaan työssäoloehtoon. Oli niin tai näin, aina on väärinpäin. Suomen sosiaaliturva, hyvinvointiyhteiskunnan solidaarisuus ja tasa-arvo ulottuvat huonosti kirjailijoihin.”   

Nyt Lyhty – luovan alan tekijät ja yrittäjät kerää yhdessä muiden järjestöjen kanssa nimiä adressiin, jossa vedotaan epäkohdan korjaamiseen mahdollisimman pian.
Vieraile Adressit-sivustolla ja allekirjoita adressi "Luovan työn tekijät tasa-arvoiseen asemaan työttömyysturvassa". Kiitos!