28. toukokuuta 2021

Auta suojelemaan Suomen luonnonmetsät

 

Vuosikymmenten ajan metsätalous on maalannut meille positiivista kuvaa Suomen metsien tilasta. Meille on kerrottu, että metsien hakkuut ovat kestävällä tasolla, ja että metsät voivat hyvin. Yksi väitteistä on, että “metsää” on enemmän kuin koskaan. Väite pitää osittain paikkansa, sillä luonnonmetsiä hävittämällä ja niitä muokkaamalla ja ojittamalla tilalle on voitu istuttaa enemmän puita: on luotu puupeltoja. Mutta millä hinnalla? Luonnonmetsistä on jäämässä jäljelle vain muisto.

Metsien hakkuut ovat tutkitusti suurin uhanalaisuuden aiheuttaja Suomessa. Tästä meillä on todisteena myös yli 800 uhanalaista metsälajia. 

Suomen viimeiset luonnonmetsät tarvitsevat sinua. Allekirjoita vetoomus ja vaadi pääministeri Marinilta toimia luonnonmetsien suojelemiseksi.

Metsät ovat enemmän kuin puita. Metsät ovat kasveja, sieniä, eläimiä ja muita eliöitä. Metsät ovat täynnä korvaamatonta elämää, jota hakkuut köyhdyttävät ja tuhoavat. 

EU vaatii kaikkia jäsenvaltioitaan kartoittamaan ja suojelemaan kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät. Koska valtio tai metsäsektori eivät ole sitä tehneet, Greenpeace ja muut ympäristöjärjestöt tekevät sen heidän puolestaan.
Tämä ei kuitenkaan yksinään riitä. Tarvitsemme vahvoja poliittisia päätöksiä, joilla kartoitetut metsät saadaan suojeltua. 

Mitä on tehtävä? 

Kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät on suojeltava monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Mitä poliittisia päätöksiä tämä vaatii?
  1. Luonnonmetsien suojelu valtion metsissä on turvattava suojeluohjelmalla ja Metsähallituksen omistajaohjauksella.
  2. Yksityismetsien suojelurahoitus on moninkertaistettava.
Allekirjoita vetoomus viimeisten luonnonmetsien suojelemiseksi. Greenpeace toimittaa vetoomuskirjeen Sanna Marinille lokakuussa 2021 ennen YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousta.