27. helmikuuta 2012

Hyvinvoinnin ja terveyden viljelyä

Suomessa on ollut paljon pienviljelijöitä, torppareita ja mäkitorppalaisia, nyt valtaosa suomalaisista asuu kaupungeissa. Olemme tulleet tilanteeseen jossa maaseutu autioituu, maatilat vähenevät ja kaupunkilaiset vieraantuvat luonnosta. Kun luonto on tehokkaasti poistettu kaupungeista, ihmiset alkavat voida pahoin. Nyt hyvinvointia ostetaan luontokokemuksista ja luontoelämyksistä.

Tähän markkinarakoon vastaa nyt niin kutsuttu ”vihreä hoiva” (green care), jossa luontoympäristöjä ja maatiloja hyödynnetään hoitotyössä. Hollanti ja Norja ovat Euroopassa vihreän hoivan edelläkävijöitä ja maatilat, jotka tarjoavat lastenkasvatuspalveluja, fyysistä ja psyykkistä kuntoutusta ovat kymmenenkertaistuneet lyhyessä ajassa. Niin Suomessakin.

Suurimmat asiakasryhmät ovat oppimisvaikeuksista ja käytöshäiriöistä kärsivät lapset ja nuoret. Maatiloilta tukea arkeensa hakevat myös sadat loppuun palaneet työntekijät, mielenterveyskuntoutujat, autismista, muistihäiriöistä ja riippuvuusongelmista kärsivät ihmiset.

Maatilat järjestävät siis viljelyn ja karjanpidon lisäksi leiri- ja kurssitoimintaa, puutarhanhoitoa ja ”terapiaeläimiä” ryhmille, jotka tarvitsevat terveyttä edistävää kuntoutusta.

Luonnon hoitava ja kuntouttava vaikutus on tunnettu aina. Nyt on silti oikein tutkittu, että useiden potilasryhmien oireet lievenevät ja häiriökäyttäytyminen vähenee, kun he pääsevät kosketuksiin luonnon kanssa. Eläimet tuovat lohtua ja iloa ja antavat mahdollisuuden kosketukseen ja fyysiseen läheisyyteen.

Vihreä hoiva vastaa yhteiskuntamme synnyttämiin ongelmiin.  Luonto parantaa pahoinvoinnin ja uupumuksen, mutta sen lisäksi se tarjoaa monille mahdollisuuden inhimilliseen, pienimuotoiseen, luonnonläheiseen ja ihmisläheiseen tapaan tehdä työtä, kun lakkaamamme näkemästä luontoa ja maaseutua vain suurmaatiloina ja tehotuotantolaitoksina.

Tiedän lukuisia hoitajia, jotka ovat jättäytyneet pois hoitoalalta ja hakeutuneet luontoa lähellä oleviin töihin. Hoitajilla on polttava halu auttaa ihmisiä, mutta he haluavat tehdä sen inhimillisimmin ehdoin. Moni hoitaja on hakenut ensin itselleen green care:a väsyttyään hoitotyössä. Pian se on muuttunut heille elinkeinoksi, jossa voi hyödyntää useampaa ammattiaan.   Vihreä hoiva antaa monelle muullekin mahdollisuuden ”palata luontoon” .

Nykytavallemme elää on tyypillistä pistää paljon rahaa ja resursseja ongelmien hoitoon ja virheiden korjailuun, kun emme osaa elää viisaasti ennakoiden. Kuinka paljolta säästyttäisiin, jos esimerkiksi kaavoitusta suunniteltaessa taajamiin jätettäisiin reilusti vihreitä vyöhykkeitä jonne ei saa rakentaa.  Terveet pysyisivät terveenä.

Olin joitain vuosia sitten heinätöissä. Miten kivaa se kaikki oli! Ehdotin tilan isännälle, että hänen kannattaisi markkinoida heinätalkoita kaupunkilaisille tai jollekin yritystapahtumien järjestäjälle. Moni liikunnan ja elämysten puutteessa olevat maksaisivat siitä riemusta. Isäntä puuskahti: ”Kuka tästä maksaisi! Mehän joutuisimme maksamaan niille, että tulisivat auttamaan.”  Hänelle heinätyöt olivat jokavuotinen riesa.

Hän ei uskonut kun kerroin kuinka maailma on muuttunut. Kukapa olisi uskonut joitain vuosikymmeniä sitten, että vihreän hoivan palveluita tarvitaan Suomessa.  Ihmiset ovat vieraantuneet luonnosta, ikävöivät maaseutua ja nostalgisia kokemuksia. Pystyn kuvittelemaan työpaikan tyky-porukan onnen, kun he nostelisivat heinäpaaleja traktorinlavalle, hakisivat välillä janoonsa juotavaa ja saunoisivat urakan päätteeksi ja kertoisivat toisilleen lapsuutensa heinänteko ja maalaismuistoista. Mitä kaikkea maatilan työtilat voisivat tarjota koneista ja nikkaroinnista kiinnostuneille miehille ja pojille? Entä voisivatko homekoulujen kanssa painivat kunnat vuokrata maatalon ison pirtin luokkahuoneeksi? Onko oppimisympäristön aina oltava koulussa?

Meillä on vanhassa valtavasti resursseja, jotka pitää vain oivaltaa uudella tavalla. Meidän olisi luotava elämämme luonnonläheisemmäksi ja normaalimmaksi, nähtävä erilaiset työn ja elämisen mahdollisuudet ja opittava ajattelemaan asioista eri tavalla. Ehkä green care on sille alkusoittoa?