14. tammikuuta 2014

Tämän päivän päätökset määrittelevät tulevaisuuden

… kaikkein parasta toimintaa on ryhtyä ponnekkaisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja lämpötilan nousun rajoittamiseksi nykyistä voimallisemmin. Olemassa oleva teknologia tarjoaa meille jo ratkaisun avaimet. Kysymys on ennen kaikkea olemassa olevan teknologian käyttöönotosta sekä ylipäätään nykyisten tuotanto- ja kulutustottumusten muuttamisesta kestävään suuntaan.