23. helmikuuta 2024

Taiteilijoiden metsävetoomus

Kuulun siihen yli 1 600 taiteilijan joukkoon, joka on hyvin huolissaan metsiemme käytöstä ja luonnon köyhtymisestä. Taiteilijoiden metsävetoomus luovutettiin hallitukselle joulukuussa.

Nyt vetoamme avoimella kirjeellä suoraan metsäyhtiöiden johtoon ja vaadimme yhtiöitä lopettamaan puun ostamisen luonnonmetsistä. Päätös olisi helppo tehdä, sillä talousmetsistä ei ole Suomessa pulaa. Luonnonmetsistä on sen sijaan jäljellä enää sirpaleita.

Jaa taiteilijoiden avoin kirje sosiaalisessa mediassa. Instagram  Facebook

Vain yhteistyöllä saamme viimeiset luonnonmetsät suojeltua, kiitos! 

                                            --    

Taiteilijoiden metsävetoomus

Olemme huolestuneina seuranneet omana elinaikanamme elonkirjon köyhtymistä. Keskeinen syy lajikatoon on luonnolle jätetyn tilan kutistuminen pieniksi saarekkeiksi. Haluamme, että maamme luonnonvarojen käyttöön suhtaudutaan vastuullisesti. Jo nyt jää sukupuuttovelkaa lastemme kannettavaksi, mutta tilanteen paheneminen voidaan vielä estää.

Luonnontilaisten metsien määrä Suomessa on olemattoman pieni. Niiden lisäksi tarvitsemmekin suojeluun myös talouskäytössä olleita varttuneita metsiä sekä kaikki vanhat metsämme. Vain siten meillä on tulevaisuudessa riittävästi monimuotoisuutta ylläpitäviä metsäekosysteemejä.

On hienoa, että Suomen hallitus on luvannut suojella jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät. Hallituksen asettama työryhmä valmistelee parhaillaan kansallisia kriteereitä suojeltaville metsille. 

Luontopääoman ja monimuotoisuuden merkitys taloudelle on maailmanlaajuisesti jo ymmärretty. Suomalainen metsäteollisuus on kuitenkin halunnut pitää kiinni suurista hakkuumääristä ja pyrkii sen vuoksi vaikuttamaan suojeltavien metsien kriteereihin. Pelkona on, että luonnontilaisen ja vanhan metsän määritelmät tehdään niin tiukoiksi, ettei suojeltavaa juurikaan löydy. Tämä johtaisi arvokkaiden metsien hakkuuisiin ja luontopääoman rappeutumiseen.

Suojeltavien metsien kriteerejä ei voi tehdä teollisuuden vaatimusten pohjalta, vaan niiden on perustuttava uusimpaan ekologiseen tutkimustietoon. Vain siten voimme hillitä luontokatoa.

Vallitsevana elinympäristönä metsä ylläpitää monimuotoisuutta, hiilivarastoa, metsään kiinnittynyttä kulttuuriamme ja luontosuhdettamme. Meidän on yhteiskuntana huolehdittava siitä, että talouden ohella myös nämä tarpeet turvataan.

 

Vaadimme, että:

Luonnontilaisten ja vanhojen metsien määritelmässä varmistetaan kaikkien jäljellä olevien  suojelullisesti arvokkaiden metsien tiukka suojelu.

Metsien ikä määritetään puuston vanhimman ikäluokan mukaan valtapuuston keski-iän sijaan.

Uhanalaisen tai vanhan metsän lajiston esiintyminen katsotaan painavaksi suojelukriteeriksi.

EU:n biodiversiteettistrategian edellyttämä 10% tiukka metsiensuojelu toteutetaan maakunnittain Luontopaneelin*  ehdotusten mukaisesti: 

Etelä-Suomessa se tarkoittaa kaikkien olemassa olevien suojelemattomien vanhojen metsien eli 404 000 hehtaarin suojelua ja lisäksi on suojeltava 471 000 hehtaaria muuta metsämaata. 

Pohjois-Suomessa se tarkoittaa kaikkien olemassa olevien suojelemattomien vanhojen metsien eli

407 000 hehtaarin suojelua ja lisäksi on suojeltava 176 000 hehtaaria muuta metsämaata, jotta 10 prosentin tiukan suojelun tavoite täyttyy. 

Suojellaan välittömästi valtion omistamat Luonnonmetsätyöryhmän ja Luonnonmetsät Sapmi-työryhmän kartoittamat ja esittämät 360 000 hehtaaria metsää. Sekä kaikki Metsähallituksen itse säästökohteiksi määrittämät alueet. 

 

*Luontopaneeli on Ympäristöministeriön nimittämä eri tieteenalojen kuten ympäristötieteiden, ekologian ja biodiversiteettitutkimuksen huippuosaajista koostuva elin, jonka tehtävänä on koostaa ja tuottaa luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevaa tieteellistä tietoa Suomen päätöksenteon tueksi.