5. marraskuuta 2014

Onko kolmivuorotyö enää tätä päivää?


Mielipidekirjoitukseni julkaistiin uusimmassa Tehy-lehdessä 14/2014:

Olen miettinyt kuinka hoitajien jaksamista voisi parantaa ilman lisäkustannuksia. Olennainen asia on työvuorot. Monilla työpaikoilla hoitajat tietävät työvuoronsa vain kolmen viikon päähän. Tietokoneen voi ohjelmoida laskemaan säännöllisesti toistuvan listan, jolloin hoitajien työn- ja elämänhallinta lisääntyy. Listantekijöiden aika vapautuisi osastojen toiminnan selkeyttämiseen.

Onko epäsäännöllinen kolmivuorotyö enää tätä päivää, kun tiedetään kaikki sen haitalliset vaikutukset? Ulkomailla on tavallista, että hoitajat tekevät 12,5 tunnin työvuoroja esimerkiksi klo 7 – 19.30 ja 19 – 7.30. Raportit kestävät puoli tuntia työvuorojen alussa ja lopussa. Tätä käytäntöä kannattaisi kokeilla Suomessakin. 

Nyt kolmen viikon listalla on yleensä 15 työpäivää ja kuusi vapaata. Siirtymällä 12,5 tunnin vuoroihin työpäiviä olisi enää yhdeksän ja vapaapäiviä ruhtinaalliset 12. Työviikossa olisi kolme työpäivää ja neljä vapaata. Kolmivuorotyön kuormittavat ja terveydelliset vaikutukset vähenisivät, kun pitkien vuorojen kautta siirryttäisiin kaksivuorotyöhön. Jos yövuoroihin löytyisi vakituiset tekijät, työ yksinkertaistuisi entisestään.

Pitkät 12,5 tunnin vuorot lisäävät työskentelyn jatkuvuutta. Tiedonsiirto, potilasturvallisuus ja hoidon laatu paranee, kun välikäsiä on vähemmän. Työpäivästä jäisi pois puolitoista tuntia raportointia (iltapäiväraportti jäisi kokonaan pois, aamu- ja iltaraportoinnista vartti). Yhdellä osastolla ohjautuisi viikossa 10,5 tuntia, kuukaudessa 42 tuntia, vuodessa 462 työtuntia muuhun – ja kiire vähenisi. Tosiasiassa luvut ovat suuremmat, koska raportilla on useampi hoitaja. Kyse olisi merkittävästä muutoksesta koko laitoksen (ja maan) tasolla.

Pidemmän työvuoron jaksaisi, kun työ olisi hallittavampaa ja tietäisi siitä seuraavan lisääntyvän vapaa-ajan. Työn kehittämiseen sujuvammaksi riittäisi energiaa. Kolmivuorotyön tuoma väsymyskierre lisää passiivisuutta työhön. Harvemmin kuljetut työmatkat toisivat säästynyttä rahaa ja aikaa. Palkan vuorolisät eivät muuttuisi paljoa, koska pitkiä vuoroja tehtäisiin edelleen ilta-, viikonloppu- ja yöaikaan.  Lapsiperheet saisivat ”palkanlisää” työstä aiheutuvien kulujen vähentymisen kautta, löytäessään erilaisia hoitoratkaisuja lapsille viikon muutamille työpäiville.

Jos hoitajat allekirjoittavat paperin, jossa he suostuvat työvuorojen muutoskokeiluun, ei tulisi ongelmia. Muutosten olisi hyvä lähteä joskus hoitajista itsestään, jolloin muutokset työhön olisivat positiivisia. Hoitajat ovat olleet liian kauan oman työnsä sivustaseuraajia.