9. syyskuuta 2013

Onko kentällä ääntä?

Arkkiatri Risto Pelkonen on kaivannut sote-uudistukseen kentän ääntä: potilaiden, hoitajien ja lääkärien kokemusta. Hän sanoo: "Vain kipupisteet tunnistamalla järjestelmän oikea rakenne on löydettävissä. Pitäisi lähteä siitä, millaisia sairauksia ihmisillä on ja miten niitä voidaan järkevällä tavalla hoitaa. Ei niin, että ylhäältä suunnitellaan erilaisia organisaatioita ja sitten katsotaan, miten ihmiset niihin mahtuvat."

Pelkonen kertoo yrittäneensä innostaa ammattikuntaansa tuottamaan neutraalia tietoa politiikkojen käyttöön. Kentältä tulee se arvokas tieto, jota ei ole missään muualla.
Minusta pitäisi lähteä siitä, että mietittäisiin mikä aiheuttaa sairauksia ihmisissä ja miten voisimme muuttaa olosuhteita ja ennaltaehkäistä sairauksia alun alkaen syntymästä. Nyt hoidetaan liian paljon oireita ja sairauksia, jotka olisivat vältettävissä, kun toiminta olisi kauaskantoisempaa. 

Perusterveydenhuollon ongelmat, jonka vuoksi sote-uudistusta nyt tehdään, johtuvat "oireidenhoidosta", ja siitä että aiemmatkin uudistukset on aikoinaan tehty kuuntelematta kokemuksen ja kentän ääntä.

Vielä kun joku kertoisi mikä on se järjestelmällinen tapa, jolla kentän tieto saadaan politiikkojen käyttöön. Mikä on se foorumi, jossa kentän ääni saadaan kuuluviin?