8. toukokuuta 2014

Tiesitkö nämä 10 asiaa muurahaisista?

Koostin nämä tiedot Risto Isomäen kirjasta 34 tapaa estää maapallon kuumeneminen.
Blogilukija S lähetti tämän kuvan löytämästään jättikeosta. Korkeutta sillä on yli kaksi metriä! Kuinka isoksi keot voisivat kasvaa ihmisten avustamina?
  1. Muurahaiset pitävät metsät, kasvimaat ja puutarhat puhtaana erilaisista tuhohyönteisistä (huom. myös lehtokotiloista!).
  2. Muurahaisilla on vieraannuttava vaikutus myös käärmeisiin, myyriin, hiiriin ja punkkeihin.
  3. Muurahaiset keräävät pesiinsä merkittäviä määriä hiiltä. Hiilivarastot hidastavat ilmastonmuutosta. Koska muurahaisia on enemmän kuin ihmisiä, hiilensidontavaikutus lisääntyisi, jos ihmiset ymmärtäisivät suosia muurahaisia ja tukea yhdyskuntien kasvamista.
  4. Jos neulanen tai pikkuriikkinen oksanpätkä jää lojumaan märkään maahan, se lahoaa nopeasti ja sen hiili vapautuu ilmaan. Mutta jos se menee osaksi muurahaispesän rakenteita, sen sisältämä hiili pysyy tallessa niin kauan kuin pesä on elossa. Muurahaiset nimittäin rakentavat pesänsä niin, että vesi valuu pois joko pesän vesitiivistä ulkopintaa tai pesän sisällä olevia ilmastoituja viemäreitä pitkin.
  5. Muurahaiskekojen sisäosien kosteus on vain 5 % eli paljon vähemmän kuin ilmankosteus pesän ulkopuolella. Puun ja muun biomassan lahoaminen tyypillisesti pysähtyy, kun sen kosteuspitoisuus on 15 % tai alle.
  6. Muurahaisten hiilenkeruutyö nopeutuu ja helpottuu, jos ihminen kasaa niiden pesän päälle tai viereen haravalla neulasia ja muuta pienikokoista kariketta. Kymmenessä minuutissa haravoi jo ison määrän.  
  7. Kun pesien päälle kasaa materiaalia on muistettava, että muurahaiset ovat riippuvaisia auringon lämmöstä. Etelän puolelle (tai sille suunalle mistä pesä saa suurimman osan lämmöstään) ei saa lisätä kovin nopeasti risuja tai muuta tavaraa eikä suuria määriä kerrallaan, ettei pesä tuhoudu, muurahaiset lannistu tai ettei niiden työteho laske merkittävästi, kun pesän pinta jää varjoon. Suurin osa karikkeesta ja risuista kannattaa kerätä pesän pohjoispuolelle sekä idän ja lännen puoleisille sivustoille.
  8. Muurahaiskeon tarkoitus on helpottaa muurahaisen elämää lämpötilaa ja kosteuden vaihteluja tasoittamalla. Tämä on yleensä sitä helpompaa mitä isompi keko on.
  9. Muurahaispesiä on mahdollista käyttää kaikenlaisten eloperäisten materiaalien kuten lehtien neulasten, naulaisten laudanpätkien, erikokoisten oksien, kuivuneiden rakkolevien, järviruokokasojen ja maahan pudonneiden käpyjen tai omenoiden kaatopaikkoina. Esim. rakkolevämateriaalin sijoittaminen muurahaispesään poistaa merestä ravinteita.
  10. Sen mitä muurahaiset eivät syö, ne muuttavat osaksi pesänsä rakenteita.

Tieteiskirjailija Risto Isomäki on tehnyt kokeiluja omalla pihallaan, jossa hänen taloaan ympäröi kolmelta eri suunnalta U-kirjaimen muodossa muutama kymmenen muurahaispesää. Hänen pihallaan risteilee muurahaisten ”Intercity-väyliä”. Muurahaispesät ovat hänen hiilivarastokokeilunsa ja kymmenet miljoonat muurahaiset hänen pieniä tutkimusapulaisiaan. Isomäki mainitsee hauskasti, että tutkimusapulaisten määrä jää vielä selvästi alle miljardin mutta on enemmän kuin Helsingin yliopiston kirjoilla olevien lehtorien, dosenttien ja professorien yhteenlaskettu määrä.

Isomäen kokeilussa 30 cm korkea ja 60 cm leveä keko muuttui kolmessa vuodessa lähes kahden metrin korkuiseksi ja kahden ja puolen metrin levyiseksi ja selvästi hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi, kun se sai vähän apua ihmiseltä. Muurahaisten väestömäärä ja valtateiden lukumäärä kasvoi, valtatiet venyivät pidemmiksi ja liikenneruuhkat saivat ennennäkemättömät mittasuhteet. Nyt se on kuin kuivalla maalla oleva majavanpesä.